Melinda Morvay
výuka anglického jazyka

“Osvojování jazyka není lineární, rovnoměrný, pravidelný, ani lehce měřitelný proces. Je to spíš individuální, nepředvídatelný a ve své podstatě velmi komplikovaný jev. Po nečekaných momentech porozumění následuje poměrně dlouhé období stagnace, či dokonce opětovný návrat do dřívějších stadií vědomostní úrovně. Navíc u každého bude tento průběh odlišný. A proto pokusit se vtěsnat tento proces do jakéhosi časového harmonogramu nemůže skončit jinak, než zklamáním."  
Scott Thornbury

Principy, které uplatňujeme ve výuce

Naše hodiny nejsou přetíženy učebním materiálem.
Učíme se na základě konverzace, která vznikne spontánně během našeho sezení.
Učebnice, ani žádný jiný výukový materiál nám nesmí diktovat průběh výuky.
Vyučovací hodina patří studentovi – respektujeme jedinečnost každého a zohledňujeme jeho individuální potřeby.

Cena za vyučovací hodinu od 700,-/60min.


Kontakt

email: melinda@morvay.cz
mobil: +420 777 015 450
Vestec u Prahy, Jesenice u Prahy

„Nejlepší učitelé neučí z učebnice, ale ze srdce.“